• JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA JULKLAPPSREA

Välj rätt tennisrack för ditt tennisspel

[tillbaka till övriga guider]


Det finns en uppsjö av varumärken och modeller av både tennisrack och strängar, vilket kan göra att det känns svårt att välja vad som passar just dig och ditt spel bäst. CNQ Sport har därför - i tre delar - satt ihop en guide för att du skall få en djupare förståelse dels vad gäller din spelstil men framför allt vad som du bör tänka på när du väljer material. Läs gärna igenom och hör av dig så kan vi skräddarsy just ditt material, både vad gäller rack och strängar!

I del 1 går vi ner på djupet på de olika spelaregenskaper som påverkar de material du spelar med, lite inifrån och ut.

I del 2 tittar vi närmare på vilka materialval som finns o tennisrack och vad som kanske passar dig bäst.

I del 3 visar vi betydelsen av att välja rätt strängar i ett rack


DEL 1

Spelegenskaper som påverkar ditt materialval kan kännas lika svårt att definiera som ens personlighet, men det går trots allt att bryta ner egenskaper till 5 grundegenskaper:

KRAFT - KONTROLL - KOMFORT - KÄNSLA - SPINN

Dessa fem egenskaper är ibland sammanflätade med varandra, men är även ibland varandras motpoler. Låt oss börja med den enklaste:

KRAFT

Kraft är helt enkelt den egenskap för att sätta fart på bollen framåt. Den utgår från din kropp > arm > rack > strängar och slutligen ut i bollen. Det finns flera sätt att öka din kraft men först och främst genom att (1) svinga snabbare eller öka svinghastigheten, vilket görs genom att optimera din teknik i både sving och rörelse. Andra sätt som kan öka din kraft är genom (2) flexiblare/mjukare tennisrack, (3) lösare strängning eller (4) elastiska/mjukare strängningsmaterial.

Vi går igenom de sista tre sätten i detalj i del 2 och 3 under tennisrack och strängar.


KONTROLL

Kontroll är i princip kraftens motpol. Dvs ökad kraft ger minskad kontroll och vice versa.

Du kan se kontroll på olika sätt. Dels som bromsarna på din bil eller förmågan att träffa en pil i darttavlan.

Om vi börjar med darttavlan så skall den symbolisera målet med ditt kast. Siktar du på bullseye så kommer god kontroll se till att du träffar mitten på tavlan. Dålig kontroll gör att du sprider pilarna på hela tavlan och väggen bakom. 

Bromsarna på bilen å andra sidan kan ses som att du skall tygla kraften som finns i "motorn", dvs har du hög svinghastighet och god teknik kommer du behöva hjälp att behärska kraften. Med långsammare hastighet behöver du knappt några bromsar alls, utan du behöver snarare hjälp att "gasa" ännu mer!

SPINN

Att sätta spinn på bollen är också en egenskap i tennis som hjälper dig med slicen eller sätta toppspin på bollen. Uppkomsten av spinn kommer dock 100% från din teknik. Om du däremot behärskar tekniken så kommer rackets utformning och val av strängar kraftigt förstärka den spinn du lyckas sätta på bollen.

Slice, eller underskruv, uppstår när rackets strängar rör sig i vinkel, relativt mot bollen, i en nedåtgående rörelse. På samma sätt får du toppspinn, eller överskruv, när rackets strängar på motsvarande sätt rör sig i vinkel, relativt mot bollen i en uppåtgående rörelse. Exakt hur detta överförs till spinn på bollen går vi igenom i del 3 - strängar.

KOMFORT

Egentligen är "komfort" ingen spelegenskap utan snarare ett resultat av de andra egenskaperna. Men likväl är det en viktig parameter och därför viktigt att förstå vad komfort betyder för just dig. 

Varje gång du träffar bollen så uppstår det vibrationer eller "chockvågor". Dessa vibrationer går från bollen in i strängarna, ut i racket och vidare ut till din handled, arm och axel.

Fakta eller myt?

"Genom att placera en dämpare på racket så minskar du risken för tennisarmbåge!"

Svar: MYT!!! Dämpare reducerar visserligen vibrationer men endast strängarnas små vibrationer och tyvärr inte de som fortsätter ut i rack och arm. Dämpare används därför främst för att ändra ljudbilden av bollträffen medans andra tycker det är ett snyggt tillbehör. Har du problem med tennisarmbåge så är det sista du behöver en dämpare på ditt racket!

Några tips för ökad komfort: Undvik styva strängar och styva rack! För att minska stressen på armbågen behöver du hjälp att absorbera vibrationerna innan de kommer så långt. Styva strängar (och rack) absorberar vibrationer dåligt, medans mjukare strängar och flexibla rack (tillsammans med vibrationsdämpande material i ramen) hjälper till att fånga upp vibrationerna och minskar risken för skador.

Ett annat bra tips för ökad komfort är att stränga lite lösare. Dessa tips går lite hand i hand, men vill du slippa köpa nytt rack så kan ny strängning hjälpa dig till viss del.

Självklart går vi igenom mer dessa tips i nästa delar...

Det skall dock nämnas att ibland behöver man även se till så att din teknik inte hämmar dig, dvs att träffa bollen sent kan också bidra till skador på sikt, då påfrestning på armen blir onödig stor.

KÄNSLA

Den kanske mest svårdefinierade och subjektiva egenskapen av alla är känsla. Denna egenskap går inte att mäta utan är helt enkelt en beskrivning hur mycket du "känner bollen" vid bollträff. Känsla skall dock inte likställas med bollkänsla, då bollkänsla är mått på hur bra en person är att läsa spelet och utföra ett moment utefter förutsättningarna. Känsla i detta fall handlar om känslan vid sving och bollträff. En bra liknelse på känsla är istället att se sitt rack som sin förlängda arm och strängarna är ens fingrar. Vissa vill ha mycket återkoppling från strängarna vid träffen, medans det för andra inte är lika viktigt.

Som ni förstår är alltså den mest svårtolkade egenskapen kanske den allra viktigaste i val av rack och strängar. Exempelvis är natursenor vida överlägsen andra strängar i tennis i form av känsla, då återkopplingen är fantastisk. Det är också anledningen till att många proffs fortfarande använder dessa i sina rack (i kombination med en kontrollorienterad sträng, ex polyester). Känslan är också ofta det som gör att du väljer ett rack framför ett annat. Här rekommenderas att testa vad som passar just dig!

Sammanfattning

Nu när du fått en bild över de fem stora egenskaperna så kommer vi dyka ner i nästa bassäng och titta på hur dessa nu kan hjälpa dig att bestämma vilket rack eller strängar som passar dig bäst!


[Gå vidare till del 2 - Tennisrack]

[tillbaka till övriga guider]